Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijas mājaslapa

Uzzināt vairāk
Par COVID-19 ietekmi uz lauksaimniecības nozari

Par COVID-19 ietekmi uz lauksaimniecības nozari

Eiropas Kopējais pētniecības centrs lūdz lauksaimniecības operatorus - zemniekus un uzņēmumus, kas ražo produktus tirgum (t.i. ražo un audzē pārdošanai), aizpildīt aptaujas anketu par COVID-19 ietekmi. Aptauja pieejama šeit:...
Veterinārārstu biedrība aicina piedalīties aptaujā

Veterinārārstu biedrība aicina piedalīties aptaujā

Latvijas Veterinārārstu biedrība aicina lopkopjus aizpildīt aptaujas anketu, nosaucot prioritātes pētniecībā un attīstībā, lai nākotnē samazinātu antibiotiku lietošanu. Aptauja tiek īstenota projekta DISARM ietvaros. DISARM mērķis ir samazināt rezistenci pret...