Sākums » Mājputnu reģistrēšana – soli pa solim

Mājputnu reģistrēšana – soli pa solim

Dalies ar ziņu:

Mūsu draugs un sadarbības partneris Latvijas Putnkopības asociācija sagatavojusi lielisku aprakstu par mājputnu reģistrēšanu.

Mājputnu reģistrēšanu paredz gan Veterinārmedicīnas likums, gan Dzīvnieku aizsardzības likums.

Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, šo dzīvnieku apzīmēšana un notikumu ziņošana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, (15.07.2014.)

Ir saistoši arī Eiropas Savienības normatīvie akti.

Pat ja ir tikai PĀRIS mājputni, noteikumi paredz to reģistrāciju, neatkarīgi no mājputnu turēšanas mērķa – ražošanai vai pašpatēriņam.

Mājputnu īpašniekam vai turētājam (neatkarīgi no tā vai vēlās/nevēlās pretendēt uz ES un/vai valsts atbalstiem ir obligāti jāievēro MK noteikumos Nr.393 noteiktās dzīvnieku reģistrēšanas prasības, t.i.:

 • Jāreģistrē ganāmpulks un novietne LDC datubāzē.
 • Jāsniedz informācija – pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē 2x gadā (uz 1.janvāri un 1.jūliju). Dati iesniedzami attiecīgā mēneša laikā.
 • jāsniedz ziņas par to pārvietošanu (pārvietošanas deklarācija vai paziņo LDC elektroniskajā datubāzē pārvietošanu).

REĢISTRĀCIJA

Jāiesniedz pieteikums un jāsamaksā valsts nodeva par NOVIETNES UN GANĀMPULKA reģistrāciju.

KUR:
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) vai Zemkopības ministrijas klientu centrā.

* klātienē LDC klientu apkalpošanas centros;
*elektroniski Zemkopības Ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmā

SĪKĀK

Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 67027240, rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv vai apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles.

Tāpat var vērsties ZM KAC, zvanot pa tālruni 67095000, vai apmeklējot to klātienē.

“Elektroniskās ziņojumu ievades sistēma” jeb EZIS: LDC e-pakalpojums, – tā lietotāji paši var ievadīt, labot datus, arī iesniegt mājputnu pārskatus 2x gadā. Kas nepieciešams? Jāuzraksta iesniegums, un tiks izsniegti lietotājvārds un parole!

ATBILDĪBA

Novietnes turētājs var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Turētājs ir par dzīvniekiem atbildīgā persona konkrētajā novietnē.

Ganāmpulks – vienam īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) piederošs dzīvnieku kopums.

DER ZINĀT

Ja mājputni ir reģistrēti, īpašnieki var saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā.

Par nereģistrētu lauksaimniecības dzīvnieku turēšanu var sodīt, uzliekot naudas sodu.

CIK MAKSĀ REĢISTRĀCIJA?

Par ganāmpulka reģistrāciju jāmaksā 5,69 euro.
Lai reģistrētu novietni, arī jāsamaksā 5,69 euro.

Šie abi ir vienreizēji maksājumi.

Maksas pakalpojums, ko LDC sniedz saskaņā ar publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas noteikts MK noteikumos Nr.880. (17.09.2013.)

Informāciju sagatavoja un vizuālo materiālu izstrādāja Līga Āpša, Latvijas Putnkopības Asociācijas biedrs.

...

  Dalies ar ziņu:  
  Notikumi

  jūlijs 2024

  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  Mūsu partneri